loader image

Klachtenprocedure voor Happy Village Ontwikkelcentrum

Bij Happy Village streven we ernaar om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan alle kinderen en hun families die gebruik maken van onze diensten.

We erkennen echter dat er momenten kunnen zijn waarop zorgen, vragen of ontevredenheid ontstaan. Daarom hebben we een klachtenprocedure opgesteld om ervoor te zorgen dat klachten op een respectvolle, eerlijke en constructieve manier worden behandeld.

Bij klachten bespreekt u deze eerst met de direct betrokkene of diens leidinggevende. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht indienen bij de directie via het klachtenformulier hieronder. We moedigen het delen van klachten aan, omdat het ons de kans geeft om actie te ondernemen en te verbeteren.

Als het probleem niet naar tevredenheid is opgelost na de eerste stap, kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Happy Village. Dit kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.

U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris via: Info@happyvillage010.nl

Neem contact op met Happy Village!

Telefoon

010 226 92 33

Openingstijden Hoofdkantoor

Dinsdag t/m donderdag van 10:00 - 17:00

 

 

Openingstijden Ontwikkelcentrum

Ma - Vr: 08:00 uur - 19:00 uur

Adres

Hoofdkantoor
Overschieseweg 34, 3044 EE Rotterdam