loader image

Kind & Gezin

Vanuit een hulpvraag voor behandeling of begeleiding kan het team verschillende vormen van ondersteuning bieden. Tijdens de begeleidings- & behandelmomenten gaat het vooral om het ondersteunen, ontlasten en begeleiden van het kind en de ouders/verzorgers. De begeleiding en behandeling die geboden wordt is per kind & gezin verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de ouder en het kind.

Na het aanmelden, vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek is bedoeld om uw hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en om te bekijken of wij u de juiste hulp kunnen aanbieden. Het gesprek kan plaatsvinden binnen de praktijk of bij u thuis. 

Na het intakegesprek wordt duidelijk of uw  hulpvraag en onze diensten bij elkaar aansluiten. Dan zal er een observatie plaatsvinden op de locatie waar de hulpvraag het beste geanalyseerd kan worden. Tevens kan er ook een observatie gedaan worden op de plek waar het probleemgedrag zich het meest voordoet. De resultaten van de observatie zullen worden gedeeld met de ouder(s), waarnaar er een plan van aanpak komt en er een behandelplan wordt opgesteld. 

Een op een begeleiding

Indien u gebruik maakt van de één op één begeleiding, zal uw kind één begeleider toegewezen krijgen waarmee hij/zij het vertrouwen opbouwt. Vandaaruit zullen er één op één activiteiten aangeboden worden die de zelfredzaamheid van het kind bevordert.

Denk hierbij aan communicatievaardigheden, maar ook spel en basisvaardigheden.  

Groepsbegeleiding

Binnen de groepsbegeleiding staat het (verder) ontwikkelen van de sociale vaardigheden centraal. Door activiteiten aan te bieden waarin er dient te worden samengewerkt draagt bij aan een motiverende werkhouding, waardoor het kind gestimuleerd wordt en blijft. De activiteiten vinden zowel binnen als buiten plaats. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsniveau worden de groepen samengesteld.  

Persoonlijke begeleiding

Zo kan u psycho-educatie krijgen, hulp bij moeilijke vraagstukken rondom uw kind of meer begeleiding in de opvoeding van uw kind. Uiteraard kan deze begeleiding voor u als ouder(s) zijn, maar ook voor de direct betrokken verzorgers van uw kind, denk hierbij bijvoorbeeld aan opa of oma.  

Happy Village werkt met gediplomeerde en gecertificeerde zorgverleners.
Het personeel is SKJ gecertificeerd en bezit een VOG niet ouder dan 3 maanden bij indiensttreding.

Locaties

Hoofdkantoor

Overschieseweg 34 
3044 EE Rotterdam

Rotterdam West

Ontwikkelcentrum
Westzeedijk 479
3024 EL Schiedam 

Rotterdam West

Ontwikkelcentrum & Naschoolse Dagbehandeling
Kapelstraat 51, 3024 CH Rotterdam

Schiedam

Ontwikkelcentrum
Broersvest 16
112 DD Schiedam

Vlaardingen

Ontwikkelcentrum

Binnenkort geopend, we zijn verheugd aan te kondigen dat onze nieuwe locatie in Vlaardingen binnenkort zal openen.

Aanmelden

Meld u kind aan voor diverse begeleidingen of vraag meer informatie aan

Dagbesteding kind

Happy Village stelt zich tot doel om de kinderen van Rotterdam een dagbesteding te bieden en de ouders te ondersteunen, daar waar nodig is. De opvang wordt geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 jaar tot 18 jaar. Dit zodat ouders/verzorgers ontzorgd worden in het dagelijks leven.

Happy Village biedt specialistische, actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werkt Happy Village aan verdere stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid.

Begeleiding ouder/verzorger

Als ouder/verzorger kan Happy Village u ondersteunen en praktische handvatten bieden met betrekking tot uw kind. Hierbij ligt de focus op de manier waarop u thuis of in overige situaties kan reageren op uw kind. Hierdoor krijgt u als ouder/verzorger moeilijkere situaties beter onder controle en zal er meer balans zitten tussen draagkracht en draaglast. Eventuele aandachtspunten kunnen onderstaande zijn:

  • Het verbeteren van de dag structuur binnen het gezin.
  • Het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind, en binnen het gezin.
  • Meer zelfvertrouwen als opvoeder, waardoor u sterker zal zijn.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

Neem contact op met Happy Village!

Telefoon

010 226 92 33

Openingstijden Hoofdkantoor

Dinsdag t/m donderdag van 10:00 - 17:00

 

 

Openingstijden Ontwikkelcentrum

Ma - Vr: 08:00 uur - 19:00 uur

Adres

Hoofdkantoor
Overschieseweg 34, 3044 EE Rotterdam