loader image

Happy Village dagopvang

Happy Village biedt specialistische, actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werkt Happy Village aan verdere stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. 

Happy Village thuiszorg

Wanneer u Happy Village kiest als uw thuiszorgverlener, beginnen we met het beoordelen van de behoeften van uw geliefde, familielid of ouder. We zullen afspreken met betrokken familieleden en, indien nodig, overleggen met de arts (en) van de zorgvrager, maatschappelijk werkers, ziekenhuizen of verpleeghuispersoneel. Ons doel is om een volledig beeld te krijgen van de behoeften van uw geliefde in de thuiszorg.  

Happy Village

 

Happy Village stelt zich tot doel om de kinderen van Rotterdam een dagbesteding te bieden en de ouders te ondersteunen, daar waar nodig is. De opvang wordt geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 jaar tot 18 jaar. Dit zodat ouders/verzorgers ontzorgd worden in het dagelijks leven.

Onze Christelijke identiteit komt tevens tot uitdrukking in de keuze van onze verhalen, muziek, (knutsel)activiteiten en vieringen. Het is voor ons van belang dat de kinderen in contact komen met het Evangelie van Jezus Christus. Het Evangelie is namelijk de grondslag van de Christelijke identiteit van Happy Village. Naast de gebruikelijke verhalen en kinderliedjes zullen ook verhalen uit de kinderbijbel verteld worden en Christelijke kinderliedjes met de kinderen gezongen worden. Er zal bewust met de kinderen naar de Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen toegeleefd worden en zal er stilgestaan worden bij de betekenis daarvan. Gezamenlijk bidden en danken voor het eten is een gewoonte die wij dagelijks uitvoeren. Wij willen de kinderen van de dagbesteding vertrouwd maken met de dagelijkse gewoonten indien zij dat nog niet zijn. Ook is er voldoende ruimte voor niet-Christelijke thema’s en activiteiten zoals bv: de seizoenen en dierendag.

De waarden en normen van Happy Village zijn gebaseerd op de Christelijke geloofsovertuiging. Hieronder verstaan wij:

N

Respect

Elkaar helpen en respect hebben voor elkaar

N

Iedereen is uniek

Kinderen en ouderen aanvaarden en respecteren als uniek persoon

N

Eerlijkheid & zelfbeheersing

Eerlijk en trouw zijn en het hebben van zelfbeheersing

N

Positiviteit

Vergeven en het hebben van een positieve houding en gebruik maken van opbouwende woorden. 

Kind & gezin

 

Dagbesteding
Happy Village biedt specialistische, actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werkt Happy Village aan verdere stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen wordt de thuissituatie ontlast. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving, individueel of samen met leeftijdsgenoten zowel na schooltijd, in de weekenden, avonden en in de vakanties.

Vanuit een hulpvraag voor behandeling of begeleiding kan het team ondersteuning verschillende vormen van ondersteuning bieden. Tijdens de begeleidings- & behandelmomenten gaat het vooral om het ondersteunen, ontlasten en begeleiden van het kind en de ouders/verzorgers. De begeleiding en behandeling die geboden wordt is per kind & gezin verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de ouder en het kind. Er wordt gewerkt aan doelen, die vooraf samen zijn opgesteld in het ondersteuningsplan.

Begeleiding
Intakegesprek
Na het aanmelden, vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek is bedoeld om uw hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en om te bekijken of wij u de juiste hulp kunnen aanbieden. Het gesprek kan plaatsvinden binnen de praktijk of bij u thuis.

Observatie
Na het intakegesprek wordt duidelijk of uw  hulpvraag en onze diensten bij elkaar aansluiten. Dan zal er een observatie plaatsvinden op de locatie waar de hulpvraag het beste geanalyseerd kan worden. Tevens kan er ook een observatie gedaan worden op de plek waar het probleemgedrag zich het meest voordoet. De resultaten van de observatie zullen worden gedeeld met de ouder(s), waarnaar er een plan van aanpak komt en er een behandelplan wordt opgesteld.

Individuele begeleiding
Indien u gebruik maakt van de één op één begeleiding, zal uw kind één begeleider toegewezen krijgen waarmee hij/zij het vertrouwen opbouwt. Vandaaruit zullen er één op één activiteiten aangeboden worden die de zelfredzaamheid van het kind bevordert. Denk hierbij aan communicatievaardigheden, maar ook spel en basisvaardigheden.

Groepsbegeleiding
Binnen de groepsbegeleiding staat het (verder) ontwikkelen van de sociale vaardigheden centraal. Door activiteiten aan te bieden waarin er dient te worden samengewerkt draagt bij aan een motiverende werkhouding, waardoor het kind gestimuleerd wordt en blijft. De activiteiten vinden zowel binnen als buiten plaats. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsniveau worden de groepen samengesteld.

Ouder begeleiding
Naast het begeleiden van het kind en de betrokkenheid van u als ouder(s) kan u ook in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding. Zo kan u psycho-educatie krijgen, hulp bij moeilijke vraagstukken rondom uw kind of meer begeleiding in de opvoeding van uw kind. Uiteraard kan deze begeleiding voor u als ouder(s) zijn, maar ook voor de direct betrokken verzorgers van uw kind, denk hierbij bijvoorbeeld aan opa of oma.

Werkwijze

Happy Village werkt met gediplomeerde en gecertificeerde zorgverleners.
Het personeel is SKJ gecertificeerd en bezit een VOG niet ouder dan 3 maanden bij indiensttreding.

Wij leveren zorg onder perceel E Jeugdhulp. 

Ouderen

 

Thuiszorg

Wanneer u Happy Village kiest als uw thuiszorgverlener, beginnen we met het beoordelen van de behoeften van uw geliefde, familielid of ouder. We zullen afspreken met betrokken familieleden en, indien nodig, overleggen met de arts (en) van de zorgvrager, maatschappelijk werkers, ziekenhuizen of verpleeghuispersoneel. Ons doel is om een volledig beeld te krijgen van de behoeften van uw geliefde in de thuiszorg.  

Onze aangeboden diensten zijn onder andere:
– Dagbesteding
– Ambulante begeleiding
– Huishoudelijke hulp 
– Persoonlijke verzorging
– Licht administratieve werkzaamheden
– Woonbegeleiding
– Psychosociale begeleiding 

Met Happy Village als uw thuiszorgverlener geniet u van een persoonlijke service die is afgestemd op uw behoeften. We weten dat u veel vragen heeft over de thuiszorg voor uw geliefde ouderen. Het team van toegewijde professionals staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen te behandelen. U kunt ons bellen op elk gewenst moment om meer te weten te komen over onze thuiszorgdiensten.

 

Aanmelden

7 + 6 =