loader image

Welkom bij Happy Village

Ontwikkkelcentrum Happy Village

Happy Village is een ontwikkelcentrum voor kinderen met gedragsstoornissen en/of licht verstandelijke beperkingen.

Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal en wordt er een per kind gekeken naar de behoeften en mogelijkheden. Dit doen wij samen met de ouders/verzorgers en onze team van professionals.

Happy Village Dagopvang

Happy Village biedtdagopvang aan kinderen met ASS, hechtingsstoornis, ADD, ADHD en Downsyndroom. Het is hierbij van belang dat het kind de juiste aandacht en behandeling krijgt.

Het is mogelijk dat het kind individuele begeleiding krijgt, maar ook groepsbegeleiding.

Wat doen wij?

Happy Village is een ontwikkelcentrum voor kinderen met gedragsstoornissen en/of licht verstandelijke beperkingen.

Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal en wordt er een per kind gekeken naar de behoeften en mogelijkheden. Dit doen wij samen met de ouders/verzorgers en onze team van professionals.

Voor wie zijn wij?

Happy Village biedt o.a. dagopvang aan kinderen met ASS, hechtingsstoornis, ADD, ADHD en Downsyndroom. Het is hierbij van belang dat het kind de juiste aandacht en behandeling krijgt.

Het is mogelijk dat het kind individuele begeleiding krijgt, maar ook groepsbegeleiding.

Specialisten

Binnen het team werken wij aan de behandeling van het kind. Onze team bestaat uit specialisten die vanuit het hart werken. De zelfredzaamheid en algemene ontwikkeling wordt hierbij gestimuleerd.

Binnen het behandelteam werken wij met een maatschappelijk werker, SKJ’er, orthopedagoog, logopedist en begeleiders die een ASS specialisme hebben.

Vergoeding

Happy Village biedt zorg onder de Jeugdwet. Hierbij wordt er een indicatie gesteld vanuit de gemeente waar het kind onder valt en wordt de zorg voor het kind gefinancierd.

De zorg bij Happy Village wordt gefinancierd middels Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook kan er zorg ingekocht worden uit Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Kind & Gezin

Happy Village biedt specialistische begeleiding aan kinderen, jongvolwassen en hun ouders/verzorgers.

Thuiszorg

Happy Village biedt zorg aan bij u thuis in Rotterdam en omstreken. Ook biedt Happy village dagbesteding in Rotterdam aan, zodat u of uw naaste leuke activiteiten kan blijven doen.

Happy Village

Bij Happy Village is iedereen welkom! De waarden en normen van Happy Village zijn:

Respect

Respect hebben voor elkaar

Helpen

Het helpen van elkaar

Vriendelijk

Vriendelijk zijn voor elkaar

Aanvaarden

Elkaar respecteren als uniek persoon

Loyaliteit

Eerlijk en trouw zijn

Zelfbeheersing

Het hebben van zelfbeheersing

Vergeven

Elkaar kunnen vergeven

Positiviteit

Het hebben van en positieve

Onze Christelijke identiteit komt tot uitdrukking in onze normen en waarden.

Het Evangelie is namelijk de grondslag van de Christelijke identiteit van Happy Village. Naast de gebruikelijke verhalen en kinderliedjes kunnen er ook verhalen uit de kinderbijbel verteld worden en Christelijke kinderliedjes met de kinderen gezongen worden. Gezamenlijk bidden en danken voor het eten is een gewoonte die wij dagelijks kunnen uitvoeren. Dit is indien het gewenst is vanuit ouders/verzorgers.

Bij Happy Village is iedereen welkom en hebben wij respect voor elke vorm van religie of geloofsovertuiging.

Neem contact op met Happy Village!

Telefoon

010 226 92 33

Openingstijden Hoofdkantoor

Dinsdag t/m donderdag van 10:00 - 17:00

 

 

Openingstijden Ontwikkelcentrum

Ma - Vr: 08:00 uur - 19:00 uur

Adres

Hoofdkantoor
Overschieseweg 34, 3044 EE Rotterdam