loader image

Welkom op de website van Happy Village. De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan een nieuwe website. Het doel van deze website was de belangrijkste informatie sneller toegankelijk te maken voor gastouders en vraagouders.

We zijn blij dat we vanaf nu ook een groot deel van de site in het Engels kunnen aanbieden t.b.v. onze klanten met een internationale achtergrond.

Deze nieuwe site is daarnaast nog beter toegespitst op gebruikers met telefoons en tablets. De website is o.a. tot stand gekomen op basis van wensen, feedback en gebruikerservaring van ouders en vrijwilligers.

Geregeld zullen er updates plaatsvinden, houdt de website dus goed in de gaten. Hebben jullie vragen of opmerkingen over de nieuwe website? Dan horen we dat uiteraard graag!